BUN anpassar efter statsbidragsminskning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

14 november 2019

Barnomsorg och utbildning

Utmaningarna är stora efter att barn- och utbildningsnämnden på torsdagen beslutat om sin budget för nästa år. Statsbidragen minskar med 15 miljoner kronor och den förändringen måste nämnden anpassa sig till.

─ Nämnden ger skolchefen i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att nå budget i balans för 2020, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Alda Danial (L).

─ Verksamheten kommer att behöva organiseras om. Nu väntar ett detaljarbete med vilka anpassningar och eventuella justeringar som behöver göras för att verksamheten ska kunna möta de förändrade förutsättningarna, säger skolchef Per Hallén.

Skolchef beslutar och informerar om kommande verksamhetsförändringar under december.