Nätverksträff för landsbygdsföretagare med lapp på luckan

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

4 mars 2019

Näringsliv, arbete och etablering

42 personer närvarade på nätverkslunchen för landsbygdsföretagare hos Per-Ola Widerfalk på Kråkhults gård. Mattias Peterson presenterade sig själv och sitt uppdrag. Åke Wallberg pratade om granbarkborren. Tommy Abrahamsson pratade drönare och Per-Ola berättade om sin mångfacetterade verksamhet och bjöd givetvis på flera spännande berättelser kring några av de tusentals föremål som finns i gårdens samlingar. Millners stod för den välsmakande lunchen

Lapp på luckan för nätverksträff för landsbygdsföretagare

Det var många som uppmärksammat inbjudan och fredag 1 mars tagit sig ut till Per-Ola Widerfalk på Kråkhult. I anmälningssystemet sattes ett tak i antalet anmälningar på 40 personer men det blev fullt och vi hade folk på väntelista, berättar Mattias Peterson. Helt fantastisk uppslutning!

Träffen hölls i Widerfalks museum och inleddes med att Millners serverade en riktigt god lunch. Efter det presenterade sig Mattias Peterson och berättade om hur han såg på sitt uppdrag och sin roll som näringslivschef. Mattias som kommer från en tjänst på fastighetsägarna har ett förflutet i LRF och är väl förtrogen med många frågor som berör företagande på landsbygden.

Åke Wallberg från Södra berättade om barkborren 

Vi har ett allvarligt läge och det är stora mängder skog som riskerar att bli förstörda. Förra årets varma sommar ökade på förökningstakten ordentligt och får vi en liknande sommar även i år så kan scenariot bli mycket allvarligt och påverka hela näringen. Åke berättade ingående om barkborrens olika levnandsstadier och hur det påverkar trädet och virkeskvaliten. Vidare pratade han om olika sätt att upptäcka angrepp, olika stadier på ett angrepp och vad vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra eller minimera spridning. Forskningsläget och rekommendationerna är dock inte helt entydiga. Angrepp kan vara svåra att upptäcka och åtgärderna beror på. Får vi ett scenario där stora mängder skadad skog behöver plockas ut för att förhindra spridning kommer skogsbolagens och entreprenörernas kapacitet inte att räcka till. Det betyder att angripen skog blir kvar och istället kan bidra till ökad spridning. En annan fråga är hur man ska hantera stora mängder av "skadad" råvara till industrin. Se bildspelet som visades här.

Möjligheterna med drönare

Tommy Abrahamsson som har ett brinnande intresse för att filma och fotografera med hjälp av drönare visade en film och berättade kort om möjligheterna med att använda drönare. De är enklare än vad man tror att navigera, de kostar faktiskt inte så mycket och reglerna när man inte ska sprida materialet utan bara använda det för eget bruk är relativt enkla. Man kan kan tex söka efter träd med gulnande och bruna kronor och på så sätt tex identifiera de platser som har risk för nya svärmningar av granbarkborrar och sätta in insatser.  

Kråkhults samlingar rymmer spännande berättelser 

Per-Ola berättade om gården som en av tre på totalt ca 225 hektar där man brukar jord och skog. Han berättade även om intresset för vindkraft och ägarskapet i flera olika vindkraftverk och om arbetet med att köpa upp, renovera och sälja vidare olika former av lantbruksmaskiner och fordon som ytterligare delar i sin verksamhet. Vidare pratade han om behovet av maskiner till återuppbyygnaden av Syrien och behovet av att kunna lagra energi. Den uppmärksamme kunde även beskåda en fasadskylt från Tibro Möbelaffär. En fastighet som han för en tid sedan köpte och nu konverterat till lägenheter.

Sist men inte minst berättade Per-Ola med stor inlevelse om ett axplock av alla de tusentals saker som han och hans familj samlat på sig genom åren. Allt från kopparkittlar och telefoner till, bilar, vapen, maskiner och flygplan. Oavsett vad det är och hur ringa värdet än må vara har alla saker sin egen berättelse. Han berättade att en del drivkraften i samlandet är att få berätta om föremålen och dess historia för andra. Att få besöka samlingarna och få ta del av Per-Olas kunskap om vart och ett av desa föremål är en upplevelse! Vi tackar för att man ville stå som värd för nätverksträffen och lyfter på hatten för en fantastisk människa och entreprenör!

Några matnyttiga länkar om granbarkborren:

Södras aktuella nyheter om barkborren

Skogsstyrelsens information om granbarkborren

Åtgärder vid granbarkborreangrepp efter stormfällning
inom skyddade områden i
Jönköpings län 2005-2015

Givetvis är ju Per-Ola med och arrangerar Tibro motorhistoriska dag 25 maj och Tibro Bonnapulling 6 juli och vill därför slå ett slag för dessa fantastiska evenemang!