Fokus på stärkande stöd på arbetsmarknadsenheten

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 maj 2019

Barnomsorg och utbildning

Yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning. Aktiviteter som stärker självkänslan och förmågan hos de arbetssökande. Studiebesök, stöttning vid jobbsök och praktik. Det är vad personalen på Tibro kommuns arbetsmarknadsenhet ägnar sig åt efter det senaste halvårets omorganisation.

– Vår uppgift är att stötta deltagarna så att de får ökad insikt om vad de kan göra åt sin situation, säger handledaren Johan Almgren.

Arbetsmarknadsenheten, AME, har minskat rejält i omfattning. Både till följd av uteblivna statsbidrag, den ändrade arbetsmarknadspolitiken och läget på arbetsmarknaden.

Uppdrag via projekt

– Vi får inga deltagare anvisade till oss längre utan arbetar i projekt på uppdrag av Arbetsförmedlingen, säger Johan.
– Flertalet av dem vi arbetar med idag står långt från arbetsmarknaden. 75 procent av deltagarna är kvinnor och många av dem har aldrig arbetat utanför hemmet, klarlägger kollegan Lenita Carlsson.

Ökad kunskap och motivation

Kärnan i arbetet ligger i att stärka de här personernas förmåga och kunskaper genom olika motiverande insatser, individuellt och i grupp, så att de kan göra medvetna, långsiktigt hållbara val när det gäller studier och arbete. Den stora skillnaden, jämfört med tidigare, är att AME inte driver några egna verksamheter längre.

– Det finns ett värde i att kunna erbjuda enklare sysselsättning för den här gruppen, så det står på vår önskelista. Vi hoppas också att både kommunen och företag vill öppna dörrarna för våra deltagare med hjälp av språkpraktik framöver, säger Lenita och Johan.

Öppen träffpunkt och samverkan med socialförvaltningen

AME driver även Mötesplatsen, en öppen träffpunkt på Näringslivets Hus, dit alla som är arbetssökande är välkomna för att ställa frågor, få vägledning och delta i aktiviteter. Dessutom har Tibro Kompetenscenter, som AME är en del av, inlett ett närmare samarbete med socialtjänsten.

– Vi ska se till att personer som söker försörjningsstöd och är utan arbete får ett adekvat stöd och vi ska stötta personer som är under behandling med studie- och yrkesvägledning, berättar enhetschefen Eva Gustavsson.

Eva är imponerad över AME-personalens förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

– De är fantastiska på att möta de behov som finns idag. De försöker verkligen ge deltagarna de verktyg de behöver för att hitta sin egen väg till studier eller arbete, fastslår hon.