Digitala infartstavlor sätts upp i januari

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Skiss på Tibro kommuns infartstavlor.

29 november 2018

Kultur, fritid och idrott, Trafik och teknisk service

I månadsskiftet januari-februari sätts två nya, digitala infartsskyltar upp utmed väg 49, på samma plats som de nuvarande skyltarna med budskapet ”Tibro Sveriges möbelcentrum” är placerade. Efter tre upphandlingar, överklaganden till förvaltningsrätten och en utdragen tillståndshandläggning har det här projektet äntligen kunnat föras i hamn.

Kommunstyrelsen fattade redan i september 2015 beslut om att göra en satsning på digitala infartsskyltar. Skyltarna handlades upp i januari-februari 2016 samtidigt som Tibro kommun skickade in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen om att få sätta upp skyltarna på befintliga skyltningsplatser utmed väg 49 och väg 201. Nu, tre år senare, är det äntligen dags att sätta upp de nya skyltarna.

Helhetsuppdrag med underhållsansvar 

I september tecknade Tibro kommun avtal med Malmöföretaget Noxab gällande två digitala skyltar. En option om en eventuell utökning med ytterligare en skylt vid väg 201 finns också med i avtalet. 

Utöver montering av skyltarna med tillhörande utrustning ingår även tillverkning av markfundament samt underhåll, support och reparation under fem år.

Tibro kommun ansvarar för den löpande uppdateringen av budskapen som
ska visas på skyltarna. I första hand är det aktuella evenemang som kommer att presenteras på skyltarna, men kommunen kommer även att använda dem för att sprida andra angelägna budskap.

Skyltbilderna kommer att utformas på ett trafiksäkert sätt med en fast bakgrundsbild med korta, lättlästa budskap. Reklambudskap från företag tillåts inte. 

Om allt går enligt planerna kommer de nya skyltarna att vara på plats i månadsskiftet januari-februari.