Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

8 juni 2018

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Den 11 juni startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet kommer att stängslas in, det kommer att sättas upp arbetsbodar och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor påbörjas.

Nu har arbetet med Tibros nya F-6-skola gått in i en ny fas. Det kommer att utföras markarbeten på skoltomten under sommaren och i början av hösten är det dags att sätta spaden i jorden för byggnationen.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj.

Byggprocessen leds av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun.