Stadsparksdammen rustas upp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

6 december 2018

Byggnation, boende och miljöskydd

Under det närmaste halvåret görs en rejäl upprustning av fågeldammen i Tibro stadspark. Arbetet, som utförs på entreprenad av XR Berg och Maskin AB, inleddes i veckan och kommer att pågå fram till i juni nästa år.

Upprustningen ingår i Tibro kommuns långsiktiga satsning på försköning av offentliga miljöer samtidigt som det är ett statligt finansierat naturvårdsprojekt. Det är en investering som sker inom ramen för kommunens gestaltningsprogram med ett så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Tibro kommun satsar 1,3 miljoner kronor på projektet och Länsstyrelsen bidrar med 500 000 kronor.

Nya öar, belysning och planteringar

Under projektet kommer flera nya öar att anläggas i fågeldammen. En träbrygga ska sättas upp vid dammens västra sida, in mot stadsparken, ny belysning kommer att monteras upp och det kommer att skapas nya planteringsytor med strandväxter, buskar och träd runt dammen.         

Mer naturlig miljö

I samband med upprustningen kommer staketet runt dammen att plockas ner. Stränderna kommer att bli flacka och dammen grundare för att främja säkerheten.

Dessutom binds dammen ihop med Tibrobäcken för att ett sammanhängande vattensystem ska skapas. På det sättet förbättras förutsättningarna för fiskbeståndet som finns i Tibrobäcken.

Dammen töms och muddras

I veckan har utloppet mot Tibrobäcken öppnats för dammen ska kunna tömmas, en arbetsväg ner mot dammen från Borgargatan håller på att anläggas och en elektrisk pump håller på att monteras.

När alla förberedande insatser är klara kommer dammen att tömmas helt på vatten och muddras.