Information från Krakowmötet

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

28 augusti 2019

NYBOSKOLAN

Här kan man läsa stora delar av den information som förmedlades under föräldramötet inför resan till Krakow för eleverna i åk 9.

Klicka här för att se bildspelet med information.