Aktuellt smittläge i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Coronavirus

Smittspridningen av covid-19 minskar för närvarande i hela Västra Götalandsregionen. Under de senaste två veckorna har inga nya bekräftade fall av covid-19 noterats i Tibro. För närvarande finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Tibro är en av de kommuner som haft många konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd i Västra Götalandsregionen under coronapandemin. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (15 juli) visar att totalt 1085 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade (960/10 000 invånare). 

Under den senaste fyraveckorsperioden har totalt 8 nya bekräftade fall av covid-19 noterats i Tibro, men inga nya fall rapporterades under vecka 26 och 27.

I nuläget bedrivs de kommunala verksamheterna på ett i stort sätt normalt sätt. Sedan den 11 februari finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna.

Tänk smittsäkert vid besök på boenden

Det är möjligt att besöka personer som bor på Tibros äldreboenden, men för att motverka smittspridning rekommenderas att besöken genomförs utomhus, i respektive boendes lägenhet eller i ett särskilt anvisat rum. Besökare uppmanas använda munskydd. 

– Vi gör allt vad vi kan för att göra besöken så säkra som möjligt för att skydda våra vårdtagare från smitta. All vår personal ska använda munskydd under sina arbetspass enligt Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och vi erbjuder alla besökare godkända munskydd, berättar vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist.

När det förekommer misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta på något av våra boende sätter vi upp skyltar om detta.  

Personlig läkarkontakt för sjuka

Precis som tidigare så kontaktar läkaren den boende, och efter samtycke närstående till den boende, om hen har covid-19.

Berörd personal får självfallet information för att kunna ge den boende god vård och omsorg men också att kunna skydda sig själva från smitta genom att använda rätt skyddsutrustning.

Statistik från Socialstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland

Socialstyrelsen för en mängd statistik kring pandemin och hur många som smittats. Myndigheten redovisar statistik över hur många över 70 år som har bekräftats smittade eller avlidit i covid-19, det ackumulerade antalet smittade vårdtagare på särskilda boenden och i hemvård och antalet vårdtagare som dött av covid-19. Statistiken presenteras bland annat kommunvis. Bakom statistiken finns de uppgifter, som kommunen regelbundet rapporterar till Socialstyrelsen.  

Det är i första hand Region Västra Götaland som uttalar sig om antalet smittade i covid-19 samt om antalet smittade inom olika delar av regionen.