Aktuellt smittläge i Tibro kommun

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Spridningen av covid-19 har minskat de senaste veckorna. För närvarande finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Eftersom det brittiska muterade virusvarianten förekommer i Skaraborg och i Tibro avråds besökare från andra städer att besöka Tibros äldreboenden.

Tibro är en av de kommuner som haft flest konstaterade fall av covid-19 i förhållande till sin folkmängd i Västra Götalandsregionen sedan coronapandemin startade, men det förekommer inte riktigt lika många nya bekräftade fall nu som för några veckor sedan. Aktuell statistik från Västra Götalandsregionen (18 februari) visar att totalt 740 invånare i kommunen har konstaterats vara smittade av Coronaviruset sedan pandemin startade, varav 53 de senaste fyra veckorna.  

Mindre störningar i de kommunala verksamheterna

I nuläget förekommer endast mindre störningar i den kommunala verksamheterna. Sedan den 11 februari finns det inga covid-19-sjuka vårdtagare i de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna.

Bokade besök med försiktighet

Besöksförbudet på Tibro kommuns äldreboenden, som gällde mellan den 3 december och den 19 januari, är upphävt. Det innebär att det är möjligt att boka besök hos dem som bor på dessa boenden. 

Den brittiska mutationen av coronaviruset har nyligen konstaterats hos enstaka vårdtagare inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Med anledning av detta avråds besökare från andra städer i nuläget besöka våra boenden. När det förekommer misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta på något av våra boende sätter vi upp skyltar om detta.  

För att motverka smittspridning ska alla besök äga rum i respektive boendes lägenhet eller i ett särskilt anvisat rum. Både besökare och personal ska använda munskydd. 

– Vi gör allt vad vi kan för att göra besöken så säkra som möjligt för att skydda våra vårdtagare från smitta. All vår personal ska använda munskydd under sina arbetspass enligt nya rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland och vi kommer också att förse alla besökare med munskydd som är godkända, berättar vård- och omsorgschef Rikard Strömqvist.

Vaccinering

De boende på kommunens äldreboenden har fått båda sina vaccindoser.
Vårdtagare med kommunal hälso- och sjukvård, de som bor tillsammans med dem och kommunens vård- och omsorgspersonal får sin andra vaccindos den här veckan. 

Vaccineringen av personer med hemvård och de som bor tillsammans med dem har precis påbörjats på Tibros vårdcentraler.

Personlig läkarkontakt för sjuka

Precis som tidigare så kontaktar läkaren den boende, och efter samtycke närstående till den boende, om hen har covid-19.

Berörd personal får självfallet information för att kunna ge den boende god vård och omsorg men också att kunna skydda sig själva från smitta genom att använda rätt skyddsutrustning.

Statistik från Socialstyrelsen och Smittskydd Västra Götaland

Socialstyrelsen för en mängd statistik kring pandemin och hur många som smittats. Myndigheten redovisar statistik över hur många över 70 år som har bekräftats smittade eller avlidit i covid-19, det ackumulerade antalet smittade vårdtagare på särskilda boenden och i hemvård och antalet vårdtagare som dött av covid-19. Statistiken presenteras bland annat kommunvis. Bakom statistiken finns de uppgifter, som kommunen regelbundet rapporterar till Socialstyrelsen.  

Det är i första hand Region Västra Götaland som uttalar sig om antalet smittade i covid-19 samt om antalet smittade inom olika delar av regionen.