Information om coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

Torsdagen den 29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta råd i Västra Götalandsregionen i samråd med länets smittskyddsläkare. Nu förlänger man råden till den 13 december. Från den 24 november gäller en publikgräns på maximalt 8 personer, som regeringen tog beslut om i fredags, vid alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare. 

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg ser att smittspridningen i Västra Götaland ökar i en oroväckande fart. Han uppmanar oss alla att ta de skärpta råden på största allvar.

Tibro kommun har med anledning av den snabbt ökande smittspridningen fattat en rad beslut för att motverka smittspridningen. 

Tibro kommun vidtar just nu löpande nya åtgärder för att kunna hantera den stora sjukfrånvaron i socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tibro kommun lägger varje vecka ut en aktuell rapport om covid-19-läget i kommunen samt information om det förekommer eller finns risk för smitta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Längst ner på den här sidan har vi samlat alla nyheter om de åtgärder som Tibro kommun vidtar till följd av den pågående Coronapandemin. Nyheterna listas i datumordning. Du når alla nyheter genom att klicka på länken "Fler nyheter" längst ner i nyhetslistan.

Nyheter om Tibro kommuns åtgärder under Coronapandemin

 • Bara nödvändiga vård- och omsorgsinsatser utförs på grund av personalbrist

  25 november 2020 | Omsorg och stöd, Corona

  Den närmaste tiden kommer kommunens vårdtagare och brukare endast få hjälp med de allra mest nödvändiga omvårdnadsinsatserna. Orsaken till detta är stor sjukfrånvaro bland personalen. Beslutet, som fattats av socialchefen, gäller i första hand fram till den 6 december 2020, men kan komma att förlängas.

 • Information om vistelsetiden i förskola och på fritids

  23 november 2020 | Barnomsorg och utbildning, Corona

  Skolan i Tibro vädjar till vårdnadshavare, som nyttjar omsorg för sina barn, att reglerna för vistelse inom omsorgen respekteras och om möjligt minimeras så mycket det är möjligt. Inför den kommande julledigheten är det oerhört viktigt att anmälda omsorgsbehov inom såväl förskolan som fritids verkligen nyttjas i den omfattning som anmäls.

 • Uthyrning av idrottslokaler pausas i tre veckor

  20 november 2020 | Kultur, fritid och idrott, Corona

  Tibro kommun pausar all uthyrning av idrottslokaler fram till 13 december. Åtgärden är ett led i att begränsa smittspridningen av Coronaviruset och sker i samverkan med idrottsföreningarna.

 • De skärpta coronaråden förlängs till 13 december i Västra Götaland

  19 november 2020 | Corona

  Den 19 november fattade Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland beslut om att förlänga de skärpta råden i Västra Götaland fram till den 13 december till följd av den stora spridningen av covid-19 i länet. Samtidigt fattade Länsstyrelsen beslut om att behålla publikgränsen på maximalt 50 personer i länet fram till den 23 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om maximalt åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Fler nyheter