Information om coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Stetoskop och block med ordet Coronavirus på.

Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

De nationella råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 förändras löpande till följd av hur pandemin utvecklas. På den statliga krisinformationswebben finns en beskrivning av alla nu gällande råd och rekommendationer.    

Lokala åtgärder för minskad smittspridning

Tibro kommun har under pandemin fattat en rad beslut för att motverka smittspridning och kommer att vidta nya åtgärder vid behov.

Fram till och med den 9 februari 2022 lade Tibro kommun ut en aktuell rapport om covid-19-läget i kommunen samt information om förekomsten och riskerna för smitta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter varje vecka. I nuläget uppdateras lägesrapporten endast vid behov. Den senaste uppdateringen gjordes den 6 december 2022.

Längst ner på den här sidan har vi samlat alla nyheter om de åtgärder som Tibro kommun vidtar till följd av den pågående Coronapandemin. Nyheterna listas i datumordning. Du når alla nyheter genom att klicka på länken "Fler nyheter" längst ner i nyhetslistan.

Nyheter om Tibro kommuns åtgärder under Coronapandemin

 • Lee Harrysson sjuksköterska

  Lee om att vara sjuksköterska under pandemin

  11 februari 2022 | Omsorg och stöd, Folkhälsa, Corona

  Lee Harrysson är sjuksköterska i Tibro kommun. Hon var en av dem som ingick i kommunens covidteam. "Det var påfrestande, men roligt. Idag är jag glad att jag har den erfarenheten", säger hon.

 • Två män som kramar om varandra.

  IVO-granskning visar att Tibrobor med funktionsnedsättning fått lagstadgat stöd under pandemin

  23 juni 2021 | Omsorg och stöd, Corona

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömer att Tibro kommun har klarat av att tillgodose funktionsnedsatta personers behov vid förändringar av deras lagstadgade insatser under covid-19-pandemin. Det framgår av resultatet av den nationella granskning som myndigheten genomfört i samtliga kommuner i Sverige.

 • Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

  Tibro får gott betyg i oberoende coronautredning

  25 maj 2021 | Kommun och politik, Omsorg och stöd, Corona

  Under förra året var Tibro en av kommunerna som drabbades hårdast i landet av coronavirusets utbredning. Nu visar en oberoende utredning att kommunens ledning agerat snabbt, att besluten varit tydliga och att vårdpersonalen varit väl insatta i rutiner och följt gällande regelverk. Utredningen ger inga svar på varför Tibro drabbades så hårt.

 • Munskydd allt vanligare i vården

  IVO-granskning på äldreboenden i Tibro visar att covid-19-sjuka fått god vård

  2 februari 2021 | Omsorg och stöd, Corona

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat Tibro kommuns vård av covid-19-sjuka vårdtagare. Myndigheten har inte uppmärksammat några brister utan bedömer att de som drabbats av covid-19 som bor på kommunens särskilda boenden har fått omsorgsfull vård av god kvalitet.

Fler nyheter