Information om coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

default

Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

De nationella råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 förändras löpande till följd av hur pandemin utvecklas. På den statliga krisinformationswebben finns en beskrivning av alla nu gällande råd och rekommendationer.    

Lokala åtgärder för minskad smittspridning

Tibro kommun har under pandemin fattat en rad beslut för att motverka smittspridning och kommer att vidta nya åtgärder vid behov.

Tibro kommun lägger varje vecka ut en aktuell rapport om covid-19-läget i kommunen samt information om det förekommer eller finns risk för smitta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Längst ner på den här sidan har vi samlat alla nyheter om de åtgärder som Tibro kommun vidtar till följd av den pågående Coronapandemin. Nyheterna listas i datumordning. Du når alla nyheter genom att klicka på länken "Fler nyheter" längst ner i nyhetslistan.

Nyheter om Tibro kommuns åtgärder under Coronapandemin

 • Träffpunkt Solsidan, Solsidan, entré

  Tillfällig stängning av demensdagvården och Träffpunkt Solsidan

  24 januari 2022 | Omsorg och stöd, Corona

  Demensdagvården och mötesplatsen för äldre, Träffpunkt Solsidan, stänger tillfälligt under perioden 25 januari - 8 februari. Anledningen är det ansträngda personalläget inom socialförvaltningen som gör att berörd personal behövs i andra verksamheter.

 • Get med killingar

  Stängt på Mini-Zoo 24-25 januari

  24 januari 2022 | Kultur, fritid och idrott, Corona

  Mini-Zoo kommer hålla stängt måndagen den 24 januari och tisdagen den 25 januari pga. hög sjukfrånvaro bland personalen.

 • Entrédörr till äldreboende

  Hjälp oss motverka smittspridning på våra boenden!

  19 januari 2022 | Omsorg och stöd, Corona

  Socialförvaltningen vädjar nu till allmänheten att undvika icke-nödvändiga besök på Tibros äldreboenden, LSS-boenden och korttidsboende några veckor framåt. På grund av den stora smittspridningen i samhället behöver så få personer som möjligt röra sig inne på våra boenden, utöver personalen och de vårdtagare som bor där.

 • Personal förser besökare med visir och munskydd på Bäcklidens äldreboende

  Kommunen vidtar åtgärder mot covid-19-spridning

  11 januari 2022 | Barnomsorg och utbildning, Kommun och politik, Omsorg och stöd, Corona

  Nu vidtar Tibro kommun en rad åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Läget är ansträngt i flera verksamheter inom socialförvaltningen och på några av kommunens förskolor på grund av hög frånvaro. Det finns rapporterade fall av covid-19 bland personal och smitta har även konstaterats hos ett fåtal vårdtagare och barn.

Fler nyheter