Information om coronapandemin

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Stetoskop och block med ordet Coronavirus på.

Här hittar du kommunens samlade och aktuella information om coronaviruset och Tibro kommuns åtgärder och arbete med frågan. Du hittar också länkar till andra myndigheters information.

De nationella råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 förändras löpande till följd av hur pandemin utvecklas. På den statliga krisinformationswebben finns en beskrivning av alla nu gällande råd och rekommendationer.    

Lokala åtgärder för minskad smittspridning

Tibro kommun har under pandemin fattat en rad beslut för att motverka smittspridning och kommer att vidta nya åtgärder vid behov.

Fram till och med den 9 februari lade Tibro kommun ut en aktuell rapport om covid-19-läget i kommunen samt information om förekomsten och riskerna för smitta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter varje vecka. I nuläget uppdateras lägesrapporten endast vid behov. Den senaste uppdateringen gjordes den 28 april 2022.

Längst ner på den här sidan har vi samlat alla nyheter om de åtgärder som Tibro kommun vidtar till följd av den pågående Coronapandemin. Nyheterna listas i datumordning. Du når alla nyheter genom att klicka på länken "Fler nyheter" längst ner i nyhetslistan.

Nyheter om Tibro kommuns åtgärder under Coronapandemin

 • Banner för nationella vaccinationsveckan

  Passa på att vaccinera dig under den nationella vaccinationsveckan

  1 mars 2022 | Trygghet och säkerhet, Corona

  Den 14-20 mars genomförs en nationell vaccinationsvecka i Sverige. I Tibro har Närhälsan drop-in tisdagen den 15 mars kl. 13-18 och torsdagen den 17 mars kl. 10-12 för dig som ännu inte vaccinerat dig eller behöver en påfyllnadsdos. Du kan givetvis även boka tid för vaccination. Tillgången till vaccinationstider är god.

 • Lee Harrysson sjuksköterska

  Lee om att vara sjuksköterska under pandemin

  11 februari 2022 | Omsorg och stöd, Folkhälsa, Corona

  Lee Harrysson är sjuksköterska i Tibro kommun. Hon var en av dem som ingick i kommunens covidteam. "Det var påfrestande, men roligt. Idag är jag glad att jag har den erfarenheten", säger hon.

 • Munskydd allt vanligare i vården

  Fortsatt provtagning och smittsäkra rutiner i vård och omsorgen efter pandemilättnader

  8 februari 2022 | Omsorg och stöd, Corona

  Fortsatt provtagning och smittspårning. Smittsäkra arbets- och besöksrutiner och hushållskarantän för vård- och omsorgspersonal. Det är vad som gäller inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter även efter den 9 februari, då flertalet nationella pandemirestriktioner upphör att gälla. För att skydda de mest sårbara betonas nämligen vikten av att riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen behålls.

 • Coronaviruset

  Förbättrat sjukläge men fortsatta prioriteringar i kommunen

  8 februari 2022 | Barnomsorg och utbildning, Omsorg och stöd, Corona

  Läget är fortfarande ansträngt på vissa skolor, förskolor och vård- och omsorgsenheter, men sjukfrånvaron har minskat något den senaste veckorna. ”Vi behöver fortfarande göra en del prioriteringar för att klara verksamheten”, konstaterar vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist och skolchefen Zophia Zander Norell.

Fler nyheter