Systematiskt brandskyddsarbete

Brandslangar på brandstationen

I lagen om skydd mot olyckor står att ägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå ett skäligt brandskydd ska ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, bedrivas.

Det systematiska brandskyddsarbetet innebär arbete med både byggnadstekniska och organisatoriska delar av verksamhetens brandskydd. Dessa åtgärder är viktiga att arbeta med både för att förhindra att en brand uppstår och för att minska konsekvenserna om så sker.


Brandskyddsutbildning

I det systematiska brandskyddsarbetet är utbildning en viktig del. Utbildningen på den här sidan är framtagen av Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Utbildningen kan genomföras enkskilt eller i gemensamt i grupp under ledning av chef.

Brandskyddsutbildningen består av åtta områden med totalt fem korta filmer. När du läst igenom sidorna och sett filmerna fortsätter du i ett kunskapstest. När du är klar med testet får du resultat och de rätta svaren. Det är bara du som får kunskapstestet. Har du följdfrågor - eller frågor vid senare tillfälle - diskuterar du dessa med din chef. Räkna med att utbildningen tar 30-45 minuter att genomföra. 

Här startar du brandskyddsutbildningen