Säkerhet och försäkring

Försäkringar

Uppdatering av informationen pågår...

Passagekort

Du som behöver nytt passagekort eller göra förändringar på kortet vänder dig till kommunreceptionen i Kommunhuset.

Polisanmälan

Skadegörelse på kommunens byggnader samt inbrott ska alltid polisanmälas. Fastighetsavdelningen har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare tagit fram en rutin som tydliggör vem i kommunen som är ansvarig för att en polisanmälan genomförs.

Informationssäkerhet

Ansvaret för våra informationstillgångar - det vi skriver och sparar i datassystemen, information vi sätter i pärmar - finns hos oss i Tibro kommun.

Rakel

Tibro kommun har Rakeltelefoner för användning när mobil- och datanäten inte kan användas. Fyra av abonnemangen är aktiva, övriga åtta är beredskapsabonnemang och som måste aktiveras hos MSB.

SBA

I lagen om skydd mot olyckor står att ägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå ett skäligt brandskydd ska ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, bedrivas.

[Missing text '/cookies/info' for 'Swedish']