Information till äldre – där är Tibro bäst i landet!

24 januari 2024

Socialförvaltningen

Senaste äldreundersökningen gav många glädjande besked för Tibro kommun. Ett resultat som sticker ut är att personalen på äldreboendena är duktiga på att informera de äldre.

Socialstyrelsen genomför årligen den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Den senaste undersökningen genomfördes våren 2023 och resultatet publicerades under senhösten. Nu har resultatet analyserats och presenterats för medarbetare och politiker. Längst ner i denna artikel finns två bildspel med svaren från de flesta frågor i undersökningen.

Resultatet är mycket glädjande, men inte överraskande eftersom vi har arbetat målmedvetet med att förbättra kommunikationen mellan vårdtagare och medarbetare både inom hemtjänst och på äldreboenden, säger Jenny Johansson, vård- och omsorgschef.

På frågan "Vet du var du ska vända dig om du vill framföra synpunkter på äldreboendet?" har 69 procent svarat "Ja". Föregående år var den siffran avsevärt lägre. 69 procent kan låta lågt, men ingen annan kommun i landet har en högre siffra. (se bild 48 i bildspel 2 nedan)

"Brukar hemtjänstpersonalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?" är en annan av fråga i enkäten. Där har 82 procent svarat "Ja" eller "Oftast", vilket placerar Tibro på åttonde plats bland landets kommuner och på en andra plats i Skaraborg. (bild 27-28 i bildspel 1 nedan)

Några negativa trender

Svaren inom hemtjänsten uppvisar en positiv utveckling i så gott som samtliga frågor. Men bland svaren som rör äldreboenden kan en del negativa trender utläsas. Det gäller bland annat frågor som rör aktiviteter på boendena och om de äldre upplever att personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

Det finns utvecklingsområden som vi ska fortsätta att jobba med. Även om vi visar en del försämrade resultat jämfört med föregående år så är det inga katastrofala siffror på något sätt. Flera av dessa försämrade områden kan vi härleda till en snabbt växande vårdtyngd där våra resurser inte följt med i samma takt, förklarar Jenny.

God mat och trevlig utomhusmiljö

På frågan om hur maten brukar smaka på äldreboendet svarar 91 procent ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, vilket placerar Tibro på en sjunde plats bland landets kommuner och på en första plats bland Skaraborgs kommuner. (bild 42-43 i bildspel 2)

Även på frågan ”Är det trivsamt utomhus runt äldreboendet?” hamnar Tibro på en sjunde plats bland landets kommuner och på en första plats i Skaraborg, med 85 procent som svarat ”Ja”. (bild 63-64 i bildspel 2)

De fina betygen visar på det goda arbete som utförs dagligen inom äldreomsorgen av flera olika yrkesgrupper. Att mat och utomhusmiljö får så högt betyg känns väldigt bra, eftersom det är en del av livskvaliteten. Samtliga medarbetare ska vara glada och stolta över de förbättringar som uppnåtts, avslutar Jenny.

Bilden

Undersköterska Anna Torin ger information till Carl Persson på Brittgårdens äldreboende.

Här kan du ta del av resultaten

Bildspel 1 (pdf) - Resultat från brukarundersökning Hemtjänst Tibro 2023

Bildspel 2 (pdf) - Resultat från brukarundersökning Äldreboenden Tibro 2023