Engagemang gav resultat på LSS-boendet Tiljan

31 januari 2024

Socialförvaltningen

På väldigt kort tid har personalen på LSS-boendet Tiljan gjort en imponerande resa när det gäller att öka tryggheten för de boende. Det framgår av resultatet från årets brukarundersökning inom funktionshinder/LSS.

För två år sedan var det bara 43 procent av de boende på Tiljan som svarade ”Ja” på frågan ”Känner du dig trygg med personalen?”. I år hade den siffran ökat till hela 83 procent!

Det är inte den enda frågan där Tiljan förbättrat resultatet avsevärt jämfört med tidigare år. Samma positiva utveckling kan exempelvis ses vad gäller frågan om de boende tycker att personalen pratar så att man förstår, och även frågan om personalen förstår vad den boende säger.

Nyckeln till framgången är personalens driv och engagemang i förbättringsarbetet, säger enhetschef Camilla Berg och fortsätter:
Vi upprättade handlingsplaner med anledning av resultaten från tidigare år, och med dessa som stöd har personalen på egen hand arbetat fram ett nytt gemensamt arbetssätt.

Liten och sammansvetsad personalstyrka

En annan förklaring till det goda resultatet är att personalstyrkan numera består av en liten och mycket sammansvetsad grupp på bara 4 personer. För inte särskilt längesen var Tiljans personalstyrka större, men vakanser som uppstod till följd av naturliga avgångar behövde inte tillsättas, eftersom arbetet fungerade bra ändå.

Att ha en liten men oerhört engagerad och driven personalgrupp har bidragit till ökad trygghet, eftersom de som bor på Tiljan har ett stort behov av kontinuitet och struktur. Personalen har blivit mer närvarande för de boende och det har skapat ett helt annat arbetssätt. Alla som bor här vet vad som gäller, eftersom de får samma svar från alla. Det är imponerande att se hur personalens engagemang givit resultat så snabbt, säger en stolt Camilla Berg avslutningsvis.

Bilden

Tiljans personal från vänster:
Camilla Berg, enhetschef
Sofia Erninge, stödpedagog
Jenny Sandén, stödassistent
Anna-Lena Asbjörnsen, stödassistent
Frånvarande vid fototillfället: Helena Gustafsson, stödassistent

Om undersökningen

Brukarundersökningen genomförs av organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) där landets samtliga kommuner och regioner är medlemmar. Undersökningen går till på så vis att en utomstående person besöker boendet och intervjuar samtliga brukare enskilt. Svaren rapporteras sedan in till SKR.

Om boendeformen

Serviceboendet Tiljan är ett LSS-boende som ligger i Skattegården. Samma förbättrade resultat i årets brukarundersökning gällande trygghet m.m. kan även ses på kommunens andra LSS-boenden, gruppbostäderna Pegasus och Bäckadal. LSS-boenden finns till för människor med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning.