Nio kommunambassadörer utbildade

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

9 maj 2022

Kommunnyheter, HR/Personal

I oktober startade programmet med den första utbildningsdagen. Ett halvår senare genomfördes den fjärde och sista utbildningsdagen. Deltagare var nio kommunanställda, som stolta kunde titulera sig kommunambassadörer!

Personalchefen Ulrika Wennerkull och HR-konsulten Antonia Lagerin är de som planerat och genomfört programmet. De inledande stegen togs redna i början av 2021 när intresserade medarbetare fick söka till ambassadörsprogrammet. De fyra utbildningstillfällena hade ett tak på högst 15 deltagare. Tolv togs ut efter intervjuer och nio fullföljde.

Vid första utbildningsdagen fick deltagarna kunskap om Tibros historia, värdegrund och vision. Vid andra tillfället var fokus på den goda ambassadören. Under tredje utbildningsdagen fick deltagarna lära känna sina egna drivkrafter och behov, men de fick också lära sig mer om organisationskultur. Fjärde och sista utbildningsdagen besöktes gruppen av en retorikkonsult.

Emilia Frendegard berättar i filmen om att hon fått nya verktyg, som kan användas i hennes vardag på Baggeboskolan. Rikard Strömqvist säger att ambassadörsskapet förpliktigar. "Man är kommunambassadör även när man är ledig och står i kön på ICA", menar han. Marie Lennartsson säger att hon i egenskap av kommunambassadör förväntas vara en förebild får vikarier och kollegor. 

"Men också att vara ett positivt ansikte utåt", sa Marie vidare.

Se filmen om ambassadörsprogrammet i Tibro kommun!