IVO avslutar ärendet där anställd använde våld mot brukare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

12 maj 2022

Kommunnyheter, Socialförvaltningen

I slutet av sommaren 2021 kom det till kommunens kännedom att en anställd använt våld mot en brukare inom LSS-verksamheten. Eftersom händelsen bedömdes som mycket allvarlig skickade kommunen en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah. IVO avslutar nu ärendet och kommer inte vidta några åtgärder eftersom de anser att Tibro kommun fullgjort sina skyldigheter.

Tibro kommun vidtog snabbt åtgärder för att undanröja missförhållandet. Den anställde stängdes omedelbart av från sin tjänst och efter kommunens utredning gjordes även en polisanmälan.

Utredningen resulterade också i att en åtgärdsplan togs fram för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Personen som använde våld i tjänsten har inte längre kvar sin anställning i Tibro kommun.