Tibro kommun anlitar bemanningsföretag för att säkra sommarens vård och omsorg

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Omvårdnadspersonal som tar blodtryck på äldre kvinna

7 juni 2022

Socialförvaltningen

Tibro kommun kommer att anlita bemanningsföretag för att klara av bemanningen inom hemvården och funktionshinderverksamheten under årets semesterperiod. "Som det ser ut i nuläget behöver vi ta in 6-7 bemanningsundersköterskor under hela sommarperioden", säger vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Det blir svårare och svårare att få tag i sommarvikarier inom socialförvaltningen. Inför sommaren 2022 ser det värre ut än vad det gjort inför tidigare somrar.

Vi påbörjade rekryteringen av sommarpersonal i början av året och såg redan i mars tecken på att det skulle bli svårare att få tag i personal nu än tidigare, vilket är en nationell trend, säger Rikard Strömqvist. Vi konkurrerar inte bara med andra kommuner om personal, utan också med andra arbetsplatser på ett annat sätt än tidigare.

Störst behov av undersköterskor

Det saknas personal i de flesta av kommunens vård- och omsorgsverksamheter inför årets semesterperiod, men framförallt råder brist på utbildade undersköterskor. 

Behovet är störst inom hemvården men utbildad personal behövs också inom enheten som arbetar med människor med funktionsnedsättning. Därför har Tibro kommun fattat beslut om att anlita bemanningsföretag som kan förse kommunen med undersköterskor som är vana vid delegerade arbetsuppgifter. Många vårdtagare får sina mediciner av personal med delegering och för att kunna utföra vissa sådana uppgifter krävs det att man har undersköterskeutbildning.

Trygghet för vårdtagare och kollegor

Vi vidtar den här åtgärden för att säkra att våra vårdtagare får en trygg och säker vård även under sommarmånaderna och för att värna om vår befintliga personals hälsa och arbetsmiljö, framhåller Rikard Strömqvist. Han hänvisar till den höga arbetsbördan som kommunens vård- och omsorgspersonal haft under covid-19-pandemin.

Vi har en personalgrupp som slitit hårt under pandemin, så vi har gjort bedömningen att det är viktigt att vår personal får ut sin sommarsemester. Det har varit två mycket slitsamma år, så vi anser inte att det är en bra lösning att erbjuda personalen att skjuta på sin semester och få ersättning för det, klarlägger han.

Rikard Strömqvist avslutar med att betona hur viktigt det är att det finns tillgång till tillräckligt många utbildade undersköterskor även under sommarmånaderna.

Att ha utbildad personal ger trygghet för både vårdtagare och kollegor och det är av central betydelse för att vi ska kunna erbjuda en vård- och omsorgsverksamhet som är av hög kvalitet, fastslår han.