Så hanteras Freja eID

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

5 december 2022

Socialförvaltningen

Inför införandet av socialförvaltningens nya verksamhetssystem, Lifecare, har alla berörda medarbetare fått information om att inloggning till systemet kommer att ske med en så kallad tvåfaktorsinloggning genom mobilapplikationen Freja eID. Här får du som kommer att arbeta i verksamhetssystemet aktuell information om Freja eID och hur du hanterar denna e-legitimation i ditt arbete.

Eftersom verksamhetssystemet Lifecare innehåller en stor mängd känsliga personuppgifter, så behövs en säker inloggningsmetod. Det finns olika klassningar på inloggningsmetoder när det gäller informationssäkerhet och anledningen till att valet fallit på Freja eID är att den har en så hög säkerhetsklassning som systemet kräver.

Statligt godkänd e-legitimation

Freja eID är en statligt godkänd e-legitimation som går att använda för att logga in på en mängd e-tjänster, men även för att använda som fysisk ID-handling i butiker och liknande.

Besök gärna www.frejaeid.com för mer information. 

Så gör du som delar tjänstetelefon

Du som inte har tillgång till en egen tjänstemobil, utan delar telefon med kollegorna på din arbetsplats, har tidigare fått följande information:

  • Du laddar ner Freja-appen på din privata mobiltelefon, där du även gör registreringen enligt tidigare bifogad beskrivning.
  • I början av varje arbetspass sker en överföring av din legitimation från den privata mobilen till en arbetstelefon. Detta tar endast en kort stund och legitimationen finns då på arbetstelefonen under arbetspasset. I filmen i den här nyheten beskrivs hur detta går till. 

När överföringen är gjord så behövs inte längre den privata mobilen under arbetspasset, utan den kan läggas undan. 

  • När det är dags att logga in med tvåfaktorsinloggningen till Lifecare används arbetstelefonen.

Så gör du som har egen tjänstetelefon

Har du en egen tjänstemobil kan du istället göra hela registreringen på din tjänstemobil och behöver inte använda din privata telefon.

Alternativa lösningar utreds

Vi ser det här som den bästa lösningen, men eftersom vi inte kan kräva att du som medarbetare använder din privata mobil i tjänsten, så ser vi över alternativa lösningar, betonar socialchefen Marjo Koivumaa. Hon fortsätter:

Vi är även medvetna om att några har stött på problem vid nedladdning av Freja-appen om telefonen är av äldre modell. Detta tar vi givetvis med i det fortsatta arbetet.

Texten kommer att uppdateras när det finns ny information att förmedla.