Elva blivande ambassadörer utbildas

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

1 september 2021

Kommunnyheter, HR/Personal

I oktober börjar elva blivande ambassadörer ett program i Tibro kommun.Satsningen har tagits fram av kommunens strategiska kompetensförsörjningsgrupp i syfte att stärka arbetsgivarens attraktionskraft och öka medarbetarengagemanget i organisationen.

Intresserade medarbetare har sökt till rollen som ambassadör, intervjuer har genomförts och elva har blivit antagna till programmet.

- I oktober startar ambassadörsprogrammet och avslutas till våren, berättar personalchefen Ulrika Wennerkull.

Ambassadörsprogrammet är en satsning för kommunens medarbetare som via programmet ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och i sitt medarbetarskap.

Stolthet och engagemang är viktiga ingredienser.

- Vi vill genom programmet bidra till att medarbetaren ska känna stolthet och engagemang för sitt uppdrag. Det är en framgångsfaktor i kommunens fortsatta utveckling, fortsätter Ulrika Wennerkull.

Medverkan i ambassadörsprogrammet har marknadsförts som en möjlighet att utvecklas i sin anställning.

- Att kombinera det ordinarie arbetet med att vara ambassadör för Tibro kommun är en möjlighet att utvecklas. Som ambassadör kommer medarbetaren vara en viktig kulturbärare för Tibro kommuns värderingar, attityder och uppdrag. Vi vill genom programmet bl.a. bidra till ökad stolthet för Tibro kommun som arbetsgivare, menar Antonia Lagerin, HR-konsult i kommunen.