Personalinformation Budget 2020

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

21 oktober 2019

Barn & Utbildning

Förvaltningschefen bjuder in till tre informationstillfällen om budgetläget för barn- och utbildningsnämnden den 21 och 22 oktober.

Med anledning av det ansträngda budgetläget för barn- och utbildningsnämnden bjuder förvaltningschef in samtlig personal till informationsmöte vid följande tillfällen:

Datum Tid Plats
Måndag 21 oktober 16:00 Sal 209, Gymnasiegatan 29
Tisdag 22 oktober 07:30 Sal 209, Gymnasiegatan 29
Tisdag 22 oktober 15:00 Sal 209, Gymnasiegatan 29


Nuläge

Barn- och utbildningsnämnden förväntas avsluta året med underskott på 4,7 miljoner kronor. Trots de åtgärder som vidtagits under 2019 har man inte lyckats nå en budget i balans för 2020. För att kunna genomföra kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på fem miljoner kronor och möta uteblivna statsbidrag kan verksamheten behöva förändras.

Det kan komma att innebära neddragningar. Utifrån de ramar som getts räcker inte längre solidariska besparingar i samtliga verksamheter utan att kvaliteten försämras. Istället kan vissa verksamheter komma att behöva avvecklas.

Samtliga verksamheter kan komma att bli berörda av neddragningarna. Än är det dock inte beslutat vilka enheter som kan komma att påverkas. Beslut kring eventuella neddragningar förväntas fattas vid barn- och utbildningsnämndens möte den 14 november.