Personal

Socialförvaltningen är indelad i två huvudblock:

  • Vård och omsorg
  • Individ och familjeomsorg

Inom socialförvaltningen arbetar ca 415 medarbetare.
I förvaltningen arbetar följande personalkategorier: 

Vård - och omsorg:

VO-chef
Enhetschef
Bitr enheteschef
Verksamhetsresurser
Undersköterskor
Vårdbiträden
 

Individ- och familjeomsorg:

IFO-chef
Enhetschef
Bitr enhetschef
Myndighetshandläggare
Skötare
Behandlingsassistenter
Familjebehandlare
Verksamhetspedagog
Stödassistent
Stödbiträde
Stödpedagog
Personliga assistenter
Ledsagare
Anhörigvårdare

 

Övergripande:
Socialchef
MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
SAS (socialt ansvarig samordnare)
Samordnande sjuksköterska inom demens
Distriktssköterskor
Sjuksköterskor
Sjukgymnaster
Arbetsterapeuter
Rehabassistenter
Aktivitetsledare
Konsumentvägledare
HR-konsult
Förvaltningssekreterare
 

Utlokaliserad verksamhet:
Personliga ombud - Psykiatri