Kvalitets- och förbättringsarbete

Med hjälp av ledningssystemet tydliggörs VEM gör VAD och HUR.

Socialtjänsten är en komplex verksamhet och med hjälp av ledningssystemet ska socialtjänsten:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.


Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystemet säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt vid rätt tillfälle och säkerställer ordning och reda så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas. Med hjälp av ledningssystemet kan vi få en ökad förståelse för socialtjänstens uppdrag då detta tydliggörs i våra processer. Vi tydliggör VEM gör VAD och HUR.

För mer information om de olika delarna i ledningssystemet klicka på den aktuella rubriklänken, så når du en sida med mer utförlig information.

Kvalitet

Vad är kvalitet och hur arbetar socialtjänsten med detta?

Så arbetar vi

Vilken verksamhet bedrivs inom socialtjänsten och VEM gör VAD och HUR? 

Systematiskt förbättringsarbete

Hur följer vi upp socialtjänstens arbete och hur arbetar vi med avvikelser?

Dokumentation

Hur redovisas socialtjänstens kvalitetsarbete?