Kvalitets-och förbättringsarbete

Riktlinjer och policies inom kvalitetsområdet.

Socialförvaltningens kvalitetspolicy

Internkontrollplan

 

Ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Socialförvaltningen sammanställer årligen ett kvalitetsbokslut där olika resultat redovisas för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsbokslutet består av olika berättelser som du här kan ta del av:

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019

 

Synpunkter, klagomål och avvikelser

Riktlinje för avvikelsehantering

RIKTLINJE - Lex Sarah

RUTIN - Lex Sarah

Folder - Beröm och klagomål (skrivs ut dubbelsidigt)