Kvalitets-och förbättringsarbete

Riktlinjer och policies inom kvalitetsområdet.

 

Internkontrollplan

 

Ledningssystem

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Årshjul systematiskt kvalitetsarbete

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Socialförvaltningen sammanställer årligen ett kvalitetsbokslut där olika resultat redovisas för det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsbokslutet består av olika berättelser som du här kan ta del av:

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2021

 

Synpunkter, klagomål och avvikelser

Riktlinje för avvikelsehantering

Avvikelsehantering för legitimerad personal

Avvikelsehantering för enhetschefer

RIKTLINJE - Lex Maria

Rutin vid vårdskada, risk för vårdskada - Lex Maria

RIKTLINJE - Lex Sarah

RUTIN - Lex Sarah

Lex Sarah Rapport

Folder - Beröm och klagomål (skrivs ut dubbelsidigt)