Rutin bilpool

Ansvarig för bilpoolen är kommunledningskontoret.

Bilar i bilpoolen bokas genom systemet för bilbokning.

Pris för hyra av bil i bilpoolen är

  • 450 kr/dag
  • …eller 95 kr/timme
  • 1 kr/km

Priset inkluderar drivmedel. Prismodellen är självkostnadsprincipen, d.v.s. alla kostnader för bilpoolen finansieras av användarna.

Nyckelskåp är monterat i kommunhusets södra personalentré i hörnet Allén-Centrumgatan. Passagekort behövs inte till den ytterdörren, det räcker med dörrkod.

Bilen ska vid återlämnande alltid ha drivmedel för minst halv tank. Understiger nivån halv tank är du som senast användare ansvarig för att tanka.

Bilpoolens bilar är försedda med alkolås. Oanvända munstycken finns i bilen, saknas munstycken finns sådana att hämta i receptionen.

Återlämnad pluginhybrid ansluts till bilens laddstolpe/motorvärmare. Under den kalla perioden av året ansluts bilden även till motorvärmaren.

Du återlämnar bilen i ett skick du vill hyra den nästa gång!

Användning av bil i bilpoolen loggas genom den elektroniska körjournalen.

Blir du inblandad i trafikincident eller olycka, kontakta din chef.