Rutin bilpool

Införandet av bilpool har försenast p.g.a. pandemin. Bilar beräknas kunna beställas genom Skövde kommun i december 2021. Leveranstiderna idag är långa och i bästa fall kan bilpoolen vara i drift 1 augusti 2022.

I dagsläget finns ingen bilpool i Tibro kommun.