Fleet intelligence

Digitala körjournaler - Fleet Intelligence

  • Systemansvarig i Tibro kommun är IT- och kommunikationschefen.
  • Förvaltningschefen avgör vilka som ev ska ges behörighet inom egna förvaltningen.
  • Licenskostnaden finansieras av KLK.

Kontaktuppgifter Portify
Peter Bergenson, peter.bergenson@pority.se
+46 723 42 32 32
Andreas Olofsson, andreas.olofsson@portify.se
+46 708 44 38 20