Avtal med Skövde om hyra av bilar

Avtal om biladmininstration är tecknat med Skövde 2020-04-07 och har därefter förnyats. Avtalstecknare är kommunchefen.

Priset från Skövde för biladministrationen uppgår till 420 kr/bil/månad. Tillkommer gör elektronisk körjournal och eventuella andra förvaltningsspeciella kompletteringar.

Centraliserad finansiering för kostnader i Tibro är licenser för nyckelskåp och systemet för biladministration.