Personalinformation angående budgetläget inför 2020

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Här hittar du aktuell information angående budgetläget inför 2020.

Barn- och utbildningsnämnden förväntas avsluta året med underskott på 4,7 miljoner kronor. Trots de åtgärder som vidtagits under 2019 har man inte lyckats nå en budget i balans för 2020. För att kunna genomföra kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på fem miljoner kronor och möta uteblivna statsbidrag kan verksamheten behöva förändras.

Det kan komma att innebära neddragningar. Utifrån de ramar som getts räcker inte längre solidariska besparingar i samtliga verksamheter utan att kvaliteten försämras. Istället kan vissa verksamheter komma att behöva avvecklas.

Samtliga verksamheter kan komma att bli berörda av neddragningarna. Än är det dock inte beslutat vilka enheter som kan komma att påverkas. Beslut kring eventuella neddragningar förväntas fattas vid barn- och utbildningsnämndens möte den 14 november.

Tidslinje

Datum Aktivitet
21 och 22 oktober Informationsmöten med förvaltningschef
14 november Beslut förväntas tas i Barn- och utbildningsnämnden