Skriftlig bedömning att bifoga grundskolans slutbetyg, årskurs 9

Skollag
10 kap. Grundskolan

22 §   I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Skriftlig bedömning -  Bild

Skriftlig bedömning -  Biologi

Skriftlig bedömning -  Engelska

Skriftlig bedömning -  Fysik

Skriftlig bedömning -  Geografi

Skriftlig bedömning -  Hem- och konsumentkunskap

Skriftlig bedömning -  Historia

Skriftlig bedömning -  Idrott och hälsa

Skriftlig bedömning -  Kemi

Skriftlig bedömning -  Matematik

Skriftlig bedömning -  Moderna språk

Skriftlig bedömning -  Musik

Skriftlig bedömning -  Religion

Skriftlig bedömning -  Samhällskunskap

Skriftlig bedömning -  Slöjd

Skriftlig bedömning -  Svenska

Skriftlig bedömning -  Svenska som andraspråk

Skriftlig bedömning -  Teknik