Stöd och rådgivning till företag som påverkas av coronapandemin

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Coronavirus

Tibro kommun har vidtagit en del åtgärder som vi hoppas ska underlätta för näringslivet i kommunen att ta sig igenom Coronapandemin. Även om kommunen inte kan bistå med ekonomiska medel är vi öppna och tillmötesgående när det gäller svårigheter med likviditet och kan lämna anstånd med betalningar.

Konkret kan detta innebära att Tibro kommun ger anstånd eller förlänger betalningstider på avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, tillstånd, förlänga betalningstider på hyra i lokaler och korta ner betalningstider till leverantörer. Vi försöker också inta en allmänt generös hållning till leverantörer vid inställda aktiviteter, evenemang med mera.

Som kommun kan vi också snabba upp våra egna processer med betalning till er som har fordringar på oss. Har ni behov av kortare betalningstid än normalt behöver ni kontakta oss om detta. Vi kommer inte att göra några betalningar i förskott.

 

Vad som ovan sagts gäller också Tibros föreningsliv i de fall verksamheten påverkats negativt med anledning av virussituationen.

I andra frågor än de rent ekonomiska där näringslivet önskar dialog och samarbete med kommunen om verksamheter, aktiviteter och hur vi kan underlätta hela situationen är ni varmt välkomna att kontakta Tillväxt Tibro, Mattias Peterson. Om din fråga gäller kultur- eller föreningsverksamhet vänder du dig till Kultur- och Fritidsförvaltningen, Peter Doverholt.

Hjälp och stöd från myndigheter och organisationer

Det finns mycket hjälp, stöd och information att få, här har vi listat några hemsidor särskilt riktade till näringslivet:

För allmän information om coronaviruset, se krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten