Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Ändamål

Bidraget avser att stödja förening som bedriver ungdomsverksamhet.

Villkor

Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Riktigheten av uppgifterna på närvarokortet skall intygas av gruppledaren eller biträdande gruppledare och skall jämte kopia av ansöknings- blanketten förvaras av den lokala organisationen under minst fyra år.

Närvarokortet skall ge underlag för följande uppgifter i ansökningsblanketten:

  • lokal – anläggning etc
  • typ av aktivitet
  • klockslag
  • datum
  • antal deltagare som under kalenderåret fyller lägst 7 år och högst 20 år
  • sammanfattning av gruppstorlek vid redovisade sammankomster (minst 5 deltagare per grupp).

Bidrag utgår med: Gäller från 2022

  • 50 kr per sammankomst med 5 – 10 deltagare
  • 50 kr per sammankomst med 11 – 15 deltagare
  • 50 kr per sammankomst med 16 och fler deltagare

Förening, som erhåller kommunalt aktivitetsstöd, är skyldig att acceptera de tillsyns- och kontrollåtgärder, som kan komma ifråga från kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd skall inlämnas till kultur- och fritidsnämnden två gånger per år, senast den 25 augusti och 25 februari, på av nämnden fastställd blankett. Bidrag prövas av kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan sker via tibro.rbok.se