Utbildning

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen vänder sig till de ungdomar som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskola

Tibro kommuns gymnasiesärskola finns på Gymnasiegatan 29. Utbildningen är under avveckling, och kommer att avslutas sommaren 2020.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan du själv forma din egen utbildning eller komplettera tidigare studier.

Yrkesutbildning

Yrkesvux är en möjlighet för dig som vill studera mot ett speciellt yrke eller en bransch. Utbildningslängden varierar vanligen mellan 30-40 veckor. Du läser yrkeskurser från gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Distansutbildning

För dig som behöver läsa en kurs på distans, till exempel för att du arbetar eller behöver bli klar med en kurs snabbt.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kostnadsfri vuxenutbildning för dig som är över 20 år och lär dig långsamt för att du har ett begåvningshandikapp eller en hjärnskada du fått i vuxen ålder.

SFI, Svenska för invandrare

Att lära sig svenska är kanske den viktigaste "nyckeln" som du behöver för att etablera dig och bli en del av svenska samhället. Språkinlärning på SFI utgör endast en del, det är många andra delar som är lika viktiga.

Skräddarsydda företagsutbildningar

Tibro Kompetenscenter kan erbjuda flera skräddarsydda företagsutbildingar inom olika yrkeskategorier. Kontakta oss för att höra mer!

Särskild prövning

Prövning kan du göra från och med den 1 juli det år du fyller 20. Du som avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis kan göra en prövning oavsett hur gammal du är.