Introduktionsprogrammen

Telefon
0504-18220

E-post
gymnasiet@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som ej uppnått behörighet till ett nationellt yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Av de fem ingångar som finns inom Introduktionsprogrammen erbjuder Tibro Kompetenscenter tre av dessa:

  • Språkintroduktion                                               
  • Individuellt alternativ                                                                
  • Yrkesintroduktion

Syftet med utbildningen

De olika Introduktionsprogrammen kan ge dig behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller göra dig mer förberedd för arbetsmarknaden eller annan utbildning. Vilken av dessa ingångar som är aktuell för just dig beror på hur många och vilka ämnen som du saknar för att vara behörig, vilket gymnasieprogram du vill bli behörig till samt din tidigare skolbakgrund och studiemotivation.

Riktlinjer

Du som är studiemotiverad och vill söka till ett nationellt program kan välja att komplettera dina grundskolebetyg för att sedan fortsätta dina studier på något gymnasieprogram. Det finns även möjlighet att välja alternativa vägar så som praktik.

Språkintroduktion och individuellt alternativ är ej sökbara. Yrkesintroduktion söker du via utbildningsskaraborg.se.

Du som har påbörjat ett Introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den studieplan som gällde när du startade din utbildning, eller enligt en ändrad studieplan som du och en eventuell vårdnadshavara har godtagit.