Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning sker genom individuella vägledningssamtal, studieplanering, information om studievägar och behörighet till vidare studier.

Särskild prövning

Prövning kan du göra från och med den 1 juli det år du fyller 20. Du som avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis kan göra en prövning oavsett hur gammal du är.

Studiefinansiering

Det vanligaste sättet att finansiera studier är genom studiemedel, som du söker hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Detta gäller både om du studerar på Vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.

Äldre betygskopior

Så här går du tillväga för att få ut äldre betygskopior.