Hur fungerar integrationen i Tibro?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Är du nyfiken på vad som gäller när nyanlända kommer till Tibro? Hur Tibro kommun jobbar med integration? Vad du som privatperson eller företagare kan hjälpa till med? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring integration.

 • Kommunens integrationsarbete innebär att jobba med sociala frågor. Mycket av detta görs i samarbete med civilsamhället. 

  Föreningslivet - en väg in i samhällsgemenskapen

  Föreningslivet är en viktig del av integrationsarbetet och en bra väg in i Tibros samhälle.

  Integrationsenheten

  Kommunen har anställd personal som jobbar aktivt med mottagande av nyanlända. Hos integrationssamordnare får de hjälp med frågor och funderingar kring etableringen i Sverige. 

  Strategiskt integrationsarbete 

  Kommunen jobbar även på strategisk nivå med integrationsarbete. Syftet är att öka samarbetet internt i kommunen men även externt med civilsamhälle och näringsliv.

 • Tibro kommun har ansvar för att ordna boende för de nyanlända som blivit anvisade ett boende i Tibro. Kommunen tar emot nyanlända som hittat boende på egen hand eller som kommit till Tibro genom en anhörig.

  Kommunen ansvarar även för:

  • undervisning i svenska och samhällsorientering för vuxna
  • barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar
  • försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan av olika anledningar, till exempel på grund av sjukdom. 
 • Barn från tre års ålder har rätt till allmän förskola under asyltiden. Barn och ungdomar i skolåldern har rätt till skola under asyltiden. 

 • Under 2020 har Tibro kommun 0 anvisningar enligt bosättningslagen (2016:38) Däremot väljer många att bosätta sig i Tibro på egen hand. På grund av att många bosätter sig självmant i Tibro tar Tibro kommun emot fler nyanlända. 

 • Tibro kommun anordnar boende till de som är anvisade med bosättningslagen.  Under 2020 kommer Tibro kommun inte ta emot några på anvisning.

  Som nyanländ får man däremot bo var man vill och kan själv välja att bosätta sig i Tibro. Personer som själva väljer att bosätta sig här ordnar boende på egen hand.

 • Personer som kommer till Sverige och vill söka asyl vänder sig till Migrationsverket med en sådan ansökan. Under tiden som Migrationsverket behandlar ärendet har de ansvaret för personerna. Migrationsverket har skyldighet att ordna boende till asylsökande.

  När asylsökande fått uppehållstillstånd och blivit kommunmottagna börjar deras etablering i samhället med hjälp av Arbetsförmedlingen. 

  Läs mer om asylprocessen på Migrationsverkets webbplats:

 • Asylsökande får mellan 12-71 kronor per dag beroende på ålder och om de bor i egen lägenhet eller på ett boende med mat.

  Personer med uppehållstillstånd i etablering

  När en person har fått uppehållstillstånd tar Försäkringskassan över betalningen via Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Här ligger ersättningen på 308 kronor per dag vid 100 % medverkan. Vid uteblivet deltagande i aktivitet eller liknande sätts den summan ner.

  En person med uppehållstillstånd kan även ha rätt till etableringstillägg eller bostadsersättning beroende på hur ens livssituation ser ut.

  Rätt till socialförsäkringsförmåner

  Nyanlända har även rätt till andra förmåner inom socialförsäkringen ifall de uppfyller kriterierna så som bostadsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och äldreförsörjningsstöd.

  Hemutrustningslån

  För att möjliggöra inköp av möbler och hushållsredskap har nyanlända möjlighet att ansöka om hemutrustningslån från CSN.

  Nyanlända får inget bidrag för att flytta till en ny lägenhet utan det är hemutrustningslånet som de får vända sig till. 

 • Så länge en person är asylsökande är det Migrationsverket som står för alla kostnader. För asylsökande barn och ungdomar som går i skolan ersätts kommunen med ett schablonbelopp som regeringen fastställt.

  Om en nyanländ flyttar till Tibro får Tibro kommun en ersättning av staten som betalas ut under en tvåårsperiod.

  Efter två år är förhoppningen att en nyanländ ska ha kunnat ordna sin egen försörjning. Om det inte har varit möjligt, kan personen ansöka om försörjningsstöd hos kommunen. 

 • Ja, alla nyanlända läser samhällsorientering på sitt modersmål. Här får de veta hur samhället fungerar och om kultur, politik, rättsväsende, sjukvård, utbildning samt rättigheter och skyldigheter. 

 • Nyanlända har aktiviteter 40 timmar i veckan för att kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt. De följer en plan som de satt ihop med Arbetsförmedlingen som innehåller studier, praktik och arbete.

 • Som privatperson kan du:

  • Bli familjehem för ensamkommande barn
  • Bli god man för ensamkommande barn