Videofilmer om översiktsplanen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det finns flera videofilmer framtagna under arbetet med nästa översiktsplan.

Workshop om Tibros översiktsplan 25 oktober 2019

Under hösten 2019 gjordes en bred kartläggning av de behov och resurser som finns i Tibro. Två workshops med politiker och referenspersoner från alla kommunala verksamheter, kommunalförbund och kommunala bolag genomfördes. Den första workshopen, som presenteras i den här filmen, ägde rum på Inredia den 25 oktober.

Stadsbyggnadsprojekt om stationsområdet i Tibro hösten 2019

Presentation av det Arkdes-finansierade stadsbyggnadsprojektet The good, the bad, the ugly som genomförts i Tibro. Projektet, som handlar om stationsområdet i Tibro, har undersökt hur man kan utveckla stadsplaneringen i en mindre ort genom att engagera medborgare, företag och föreningar i arbetet.

Framtidsförslag från Chalmersstudenter 17 januari 2020

42 masterstudenter från Chalmers Arkitekturskola genomförde under hösten 2019 en analys av Tibros styrkor och svagheter och tog fram konkreta förslag på hur olika delar av Tibro skulle kunna utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Den 17 januari 2020 presenterade studenterna sina 18 framtidsprojekt på Inredia.

Visionsarbete i Tibro 2020

En ny vision för Tibro har tagits fram 2020, en del av det arbetet påverkar översiktsplanen 2021. I den här filmen beskrivs hur arbetet med visionen gått till. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om den nya visionen den 26 oktober. Beslutet har fått skjutas fram på grund av coronapandemin.