Ransbergs trygghetsteam

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

På Ransbergs skola arbetar vi kontinuerligt för att främja alla elevers god hälsa och förebygga all form diskriminering, trakassering eller utsatthet för kränkande behandling. För att i ännu högre utsträckning kunna erbjuda eleverna en trygg arbetsmiljö har skolan ett särskilt trygghetsteam.

Trygghetsteamet arbetar på uppdrag av rektor och består av pedagoger, fritidspedagog, kurator, 1:e lärare i värdegrund och representant från skolans kök.