Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Ann-Britt Holmstedt är Nyboskolans skolsköterska.

Skolsköterskan har regelbunden mottagning på skolan. Ditt barn kan på egen hand söka upp skolsköterskan för frågor eller bekymmer kring kropp och själ. Även du som förälder kan vända dig till henne för råd kring frågor som rör ditt barns hälsa. Skolläkare finns att tillgå i särskilda fall, och tid bokas hos skolsköterskan. Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. 

Hälsobesök med hälsosamtal, längd, vikt, syn och skolioskontroll erbjuds i åk 8.
Skolsköterskan erbjuder alla elever vaccination enligt barnvaccinationsprogrammet.                      
I årskurs 8 (från och med elever födda 2002) sker vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.                                               
Alla vaccinationer registreras i ett s. k. hälsodataregister. Läs mer i informationen på Folkhälsomyndighetens hemsida. Före varje vaccination får du som förälder eller vårdnadshavare särskild information.