Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Nyboskolans skolsköterska heter Ann-Britt Holmstedt.

Skolsköterskan har öppen mottagning dagligen mellan kl. 08.00-09.30.
Ann-Britt nås på nummer 0504-181 74 eller via e-post ann-britt.holmstedt@tibro.se

Eleverna kan söka upp skolsköterskan för frågor kring hälsa och även föräldrar är välkomna att höra av sig. Vid behov kan skolsköterska hjälpa till att boka tid hos skolläkare. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

- Hälsobesök med hälsosamtal, längd, vikt, syn och skolioskontroll erbjuds i åk 8.
- Skolsköterskan erbjuder alla elever vaccination enligt       barnvaccinationsprogrammet.                      
- I årskurs 8 (från och med elever födda 2002) sker vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.                                               
Alla vaccinationer registreras i ett s. k. hälsodataregister. Läs mer i informationen på www.folkhalsomyndigheten.se. Före varje vaccination får du som förälder eller vårdnadshavare särskild information.