Telefon
0504-182 31

Besöksadress
Nybogatan 5

Postadress
543 32 Tibro

Nyboskolans kurator heter Rebecca Andersson.

Skolkuratorn har inga fasta tider för drop-in, utan tar emot elever utifrån behov.
Rebecca nås på nummer 0504-181 73 eller via e-post:

rebecca.b.andersson@tibro.se

Skolkuratorn verkar för arbetsglädje, trivsel och trygghet.

Skolkurator arbetar tillsammans med lärare och övriga elevhälsan för att våra elever ska få det stöd de behöver för att nå målen med skolarbetet. Både elev och vårdnadshavare kan vända sig till skolkuratorn här på Nyboskolan.

I klassrummet, omklädningsrummet, på skolgården och på internet – överallt ska våra elever känna sig trygga under arbetsdagen.Skolkurator har särskilt ansvar för elevernas psykosociala arbetsmiljö.

Skolkuratorn träffar elever enskilt för samtal. Rör det skolarbetet eller relationer med vuxna eller kamrater i skolan arbetar vi tillsammans för att lösa problemen. Kurator kan även hjälpa eleven och vårdnadshavare vidare till hälso- och sjukvård eller socialtjänst om denne behöver stöd kring ohälsa eller andra problem.

Skolkuratorn arbetar också förebyggande – om vi upptäcker olika problem försöker vi föreslå ändringar som ger alla elever bättre hälsa, ökad trivsel, trygghet och studiero. Detta är en del av det hälsofrämjande arbetet där vi hittar det som är bra arbetsmiljö på skolan, och ser till att det fortsätter eller blir ännu bättre!