Ändra eller säga upp barnomsorgsplats

Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-tors kl. 07.30-16.00 Fre 07.30-13.00

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Uppsägning av plats från kundens sida

Den som inte längre önskar utnyttja sin plats inom barnomsorgen/skolbarnsomsorgen skall skriftligen anmäla detta på avsedd blankett till barn- och utbildningskontoret, senast en månad innan vistelsen upphör.
Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Här finns E-tjänsten

Här finns blanketten

Uppsägning av plats från kommunens sida

Barn som fått plats i kommunens barnomsorg/skolbarnsomsorg kan förlora platsen om:
- Barnomsorgsavgiften inte betalas i tid.
- Platsen inte nyttjas

Vistelsetid och förändring av vistelsetid/kontrakt

Barnets vistelsetid bestäms utifrån vårdnadshavares/förälders/hemmets arbetstider eller studietider inklusive restid och tid för hämtning och lämning. Tid utöver ovanstående grunder godkänns inte. Schema/kontrakt över barnets tider upprättas och överlämnas till personalen.

Tillfälliga förändringar: t ex övertidsarbete/omläggning av arbetstid skall anmälas till personalen i god tid.

Föreligger behov av förändringar av uppgjort schema/kontrakt skall nytt schema vara personalen tillhanda senast 14 dagar innan nytt schema skall börja gälla.

Förändring av omsorgsbehov skall vara arbetstids- eller studietidsrelaterad.