Piano

default

På piano kan du både kompa andra och spela egna melodier.

Piano är ett tangentinstrument som har möjligheten att härma en hel orkester. Du kan både spela melodier och ackord. Du kan antingen spela själv, kompa en sångare/instrumentalist eller spela i ett band/ensemble.

Pianot finns i många storlekar och varianter. Det vanligaste som finns i många hem ett akustiskt piano - det som inte använder varken el eller batterier. För att den ska låta finns det små klubbor som slår på strängar inuti pianot när man trycker på tangenterna. Det finns 88 stycken tangenter på ett normalstort piano och de delar upp sig mellan 36 svarta och 52 vita tangenter.