Avgifter

Här kan du läsa om de olika avgifterna för våra ämnen och kurser.

Undervisningsavgift i ämneskurs (instrument och sång)

En elev
700:-/termin

Två syskon eller två instrument
totalt 1050:-/termin

Tre eller fler syskon eller tre instrument
totalt 1350:-/termin

Vuxen (över 20 år)
1800:-/termin

Fakturan för kulturskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun. 

Avgifter gruppundervisning

Musiklek
Teater/musikal
(orkester/ensemble för dem som inte spelar enskilt)
350:-/termin

Dans
600:-/termin

Fakturan för kulturskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun. 

Instrumenthyra

Trumpet, valthorn, trombon, tuba, klarinett, saxofon, tvärflöjt, fiol, cello
300:-/termin

Fakturan för kulturskoleavgiften skickas ut av Tibro kommun.