Sök

5819 träffaralla sidor inom Allt innehåll

 • Fjärrvärme

  | Webbsida

  Fjärrvärmen i Tibro sköts av två aktörer. Kommunen ansvarar för leverans av värme till bostadsfastigheter, medan Nevel AB levererar till industrifastigheter. Tibro kommun säljer fjärrvärme till cirka 300 abonnenter i Tibro tätort. Ledningsnätet ...

 • Avfall och återvinning

  | Webbsida

  Pausa bildspel Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. Avfallshanteringen i Tibro kommun sköts av ett kommunalförbund som heter Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS. Se kontaktinformation här ...

 • Energirådgivning

  | Webbsida

  Kommunal energirådgivning är en helt kostnadsfri opartisk tjänst som kommunen erbjuder företag, organisationer och privatpersoner. Endast rådgivande - Rådgivningen har ingen myndighetsutövning, utför ingen tillsyn, inga besiktningar, inga konsulttjänster ...

 • Sotning

  | Webbsida

  Ansvaret för sotning och kontroll av brandskydd inom Tibro kommun ligger på Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS. Själva utförandet görs av sotningsentreprenör. Sotningsverksamheten består av två delar: Rengöring, sotning, som handlar ...

 • Fastighetsservice

  | Webbsida

  Pausa bildspel Fastighetskontoret underhåller och sköter kommunens fastigheter. Mindre reparationer sköts av vaktmästarna. Alla större reparationer, ombyggnader och tillbyggnader sker med hantverkare som upphandlas en gång per år. Kommunen äger ...

 • Mat och måltider på Tibro kommuns förskolor, skolor och Restaurang Karlavagnen

  | Webbsida

  Mat och måltider - Pausa bildspel På den här sidan hittar du länkar till sidor med aktuell information om den mat som serveras på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. Skolornas och förskolornas matsedlar - På den här sidan hittar du ...

 • Parker och lekplatser

  | Webbsida

  Pausa bildspel Tibro kommuns gata-/parkavdelning sköter om och vårdar parker och lekplatser i kommunen. På sidorna om parkområden och lekplatser kan du läsa mer om skötseln av parker och lekplatser i Tibro. Det finns även kartor över var det ...

 • Vatten och avlopp

  | Webbsida

  Det är Tibro kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar. Om du har problem med kommunalt vatten eller avlopp, gå in på sidan "felanmälan" nedan. Du hittar ...

 • Resor och kollektivtrafik i Hjo, Tibro och Karlsborg

  | Webbsida

  Resor och kollektivtrafik - Här hittar du information om alla former av kollektivtrafik i Tibro, Hjo och Karlsborg. Tibro, Hjo och Karlsborgs kommuner har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med ...

 • Gator och trafikmiljö

  | Webbsida

  Alla gator i Tibro tätort, Hönsa och delar av Fagersanna sköts av Tibro kommuns gata/parkavdelning. Genomfartslederna sköts av Trafikverket. Trafikverket sköter följande vägar: riksväg 49 och väg 201 (Fågelviksleden) väg 3008 och 3022 i Fagersanna, ...