Stöd till hot- och våldsutsatta

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Varje år hotas eller misshandlas tusentals kvinnor av den man de har eller haft en nära relation med.

När vuxna utsätts för våld i hemmet är det i första hand polisen som ska kontaktas via 112.

Varje år hotas eller misshandlas tusentals kvinnor av den man de har eller haft en nära relation med. Våldet drabbar i högsta grad även de barn som finns i de berörda vuxnas närhet. Inom socialtjänsten är vi flera som arbetar med den här frågan. Se kontaktuppgifter här ovan.

Vi samarbetar också med Kvinnojouren Tranan och Utväg - samverkan för kvinnofrid, för att ge stöd åt såväl kvinnor som män och barn. Du kan själv kontakta dem om du vill eller också gör vi det tillsammans om vi kommer fram till att det behövs.

Kvinnohuset och kvinnojouren Tranan

Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan svarar på samtal och ger stöd åt misshandlade kvinnor i Skaraborg dygnet runt. Om du behöver hjälp på dagtid ringer du kvinnohuset Tranan. Övriga tider gäller kvinnojourens telefonnummer, se kontaktinformation till höger. Mer information hittar du på Kvinnohuset och kvinnojouren Tranans hemsida, se länk till höger.

Kvinnojour Linnean

Till Kvinnojouren Linnéan kan kvinnor och barn komma och bo under kortare eller längre tid. Individuella stödsamtal erbjuds både för kvinnorna och för barnen. Mer information hittar du på www.kvinnojourenlinnean.se 

UTVÄG - samverkan för kvinnofrid

Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.

Programmet innebär att varje myndighet utvecklar sitt eget arbete, samordnar sitt handlande med övriga samarbetspartners och bidrar till utvecklingen av ett myndighetsövergripande program, kallat Utvägs kärnverksamhet.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.