Kvalitetspolicy och värdegrund

Socialnämnden har antagit en värdegrund och en kvalitetspolicy där vi sätter den enskilde i centrum.

Med kvalitet menar vi att vi ger dig förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv. Vårt kvalitetsarbete är inriktat på att göra rätt saker från början för att undvika brister i verksamheten.

Socialtjänsten har tre värdeord som tillsammans utgör stommen i vår värdegrund.

De är:

  • Delaktighet
  • Respekt
  • Trygghet

Läs mer om socialtjänstens värdegrund och kvalitetspolicy i länken nedan.

Om du har synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dessa till oss så vi får möjlighet att förbättra vår verksamheten. Du skriver dina synpukter på blanketten i vår folder Beröm och klagomål, som du hittar i nedan.