Kvalitetsbokslut

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Socialtjänsten sammanställer årligen ett kvalitetsbokslut där olika resultat redovisas för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsbokslutet består av olika rapporter/berättelser som du här kan ta del av i sin helhet:

Arbetsmiljörapport 2015 (pdf)

Kvalitetsberättelse 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Årsredovisning anhörigstöd 2015 (pdf)