Boende för personer med funktionsnedsättning

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

I ett särskilt boende kan du få det stöd och den hjälp du behöver. Det finns flera varianter av sådana bostäder i Tibro kommun.

Det finns boenden med särskild service för vuxna och barn och ungdomar. Barn och ungdomar med funktionshinder kan även erbjudas ett boende i familjehem.

Bostad med särskild service för vuxna

Kommunen har en skyldighet att anvisa särskilt anpassade bostäder, med personalstöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.

I bostaden ska det finnas en bemanning som täcker de boendes hela stödbehov av både omvårdnad och fritidsaktiviteter. Personalen ska ha den kompetens som krävs för en bra verksamhet.

Familjehem och bostad med särskild service för barn- och ungdom

Barn och ungdomar som på grund av sina funktionshinder inte kan bo hos sina föräldrar trots omfattande stödåtgärder har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service.

Familjehem innebär att barnet bor i ett annat hem än det egna föräldrahemmet. 
Bostad med särskild service innebär ett boende där flera barn med behov av särskilt stöd bor tillsammans.

Det är främst omvårdnadsbehovet som avgör vilken form av boende som beviljas.
Placering såväl i familjehem som bostad med särskild service görs endast utifrån barnets funktionshinder.

Båda boendeformerna ska komplettera barnets uppväxtmiljö där föräldrahemmet hela tiden finns med. Barnet ska kunna bo kvar till dess att gymnasieskola avslutats, det vill säga till ca 21 års ålder.

I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos SoL/LSS-handläggaren.

Vad kostar det att bo i gruppbostad?

Du betalar för hyra och din mat.

I Tibro finns följande boenden med särskild service:

 •                         

  Bäckadalsgatans gruppboende är ett boende med särskild service för vuxna. Boendet har sex lägenheter i hemtrevligmiljö. Alla lägenheter är utrustade med kök, badrum med tvättmaskin och tumlare. Till varje lägenhet finns det n uteplats. Det finns gemensamma utrymmen med kök, vardagsrum, trädgård och uteplats. Boendet är bemannat dygnet runt.

 •                                                              

  Hagagatan är ett boende med särskild service. Boendet har tre lägenheter med olika utformning och storlek. Alla lägenheter har kök, badrum och egen uteplats. Det finns även gemensamma utrymmen med kök, vardagsrum och en uteplats. varje dag erbjuds gemensamma måltider för de som önskar.

  På Hagagatan arbetar pesonalen dygn och består av en arbetsgrupp på 4 st stödassistenter.

 •                                       

  Pegasus är ett LSS boende med särskild service. Boendet har fem handikappanpassade lägenheter, samt en satellitlägenhet i samma område. Alla lägenheter har ett kök som kan möbleras, badrum och uteplats. På boendet finns också gemensamhetsutrymme med kök och tv-hörna samt gemensam tvättstuga.

  Vi arbetar med individanpassat stöd via exempelvis dagsschema, bildschema, personaltavla med tider samt vem som jobbar. 

  Personal finns på plats från kl. 13.00 – 09.00 nästkommande dag vardagar samt dygnet runt fredag - söndag.

 •                                                                    

  Boendet har nio lägenheter, både enrums- och tvårumslägenheter för dig med en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Hjälpen i boendet är utformat utifrån ditt behov och det är bemannat med personal dygnet runt.

 •                                             

   

  Boendet ligger i bostadsområdet Skattegården. Det består av en trappuppgång samt ett antal lägenheter i Tibro närområde. I trappuppgången finns 6st lägenheter i olika storlekar varav en är personallägenhet.


  Stödet ges individuellt i den boendes lägenhet. Målet är att genom att träna på det den enskilde behöver, öka självständigheten och ev så småningom få ett eget hyreskontrakt. På Trapphuset hyr den boende sin lägenhet i andra hand av Tibro Kommun.


  Vilket stöd de boende har ser väldigt olika ut, det kan vara alltifrån kontakt flera gånger/dag till någon gång/vecka. Insatser kan vara tex. Stöd i matlagning, handling, städ, kontakt med vården eller myndigheter, samtal, skapa struktur i vardagen. Tanken är hela tiden att den boende gör det den klara själv.
  Om behov finns och den boende ger sitt medgivande har personalen även regelbunden kontakt med anhöriga för att ge information och stöd.

  Till Trapphuset är en sjuksköterska från kommunen kopplad. Hon finns tillgänglig för de som har HSL-insats. och fungerar även som ett stöd för personalen.

  Boendet är bemannat eftermiddag, kväll, natt och helg. Alltså finns det tidpunkter då Trapphuset är obemannat.
  Idag har Trapphuset 4st anställda.