Korttidsvistelse

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Korttidsvistelse innebär att du med funktionsnedsättning som tillhör personkretsen tillfälligt får vistas utanför det egna hemmet. I första hand är insatsen tänkt för barn.

De anhöriga får utrymme för avkoppling  och den enskilde får möjlighet till miljöombyte. 
 
Den enskildes behov avgör om insatsen ska beviljas på korttidshem eller i familj. Det är inte möjligt att få en korttidsvistelse under en tid, då båda föräldrarna arbetar. När en person blir aktuell för kortidsvistelse som har stora behov av medicinska omvårdnadsinsatser samverkar man med hälso- och sjukvården.

I Tibro finns ett korttidshem, Gärdsmygen, för barn och ungdom.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.