Familjestöd

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Ibland är det svårt att vara förälder. Då kan du behöva stöd i din roll som förälder, hjälp att förstå ditt barn bättre, sätta rimliga gränser eller att få vardagen att fungera. Det är alltid föräldrarna eller vårdnadshavarna som har huvudansvaret för barnets eller ungdomens trygghet, omvårdnad och uppfostran.

Socialtjänstens roll är att vara ett komplement och stöd till föräldrarnas eller vårdnadshavarnas uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Tillsammans med dig som förälder hittar vi möjligheter att utveckla samspelet mellan dig och ditt barn. Vi hjälps åt att stärka dina egna resurser som förälder. Vi jobbar på upprag av socialsekreterare, men du kan även kontakta oss direkt, utan att gå via socialsekreterare. Telefonnummer till oss finner du under "kontakt".

Vi kan arbeta tillsammans i våra lokaler eller hemma hos er. Vi använder oss av olika metoder beroende på vad du vill ha hjälp med. Stödet vi ger är kostnadsfritt.


Föräldraträffar i grupp


Vi erbjuder även något som kallas TonårsKOMET 12-18 år. KOMET är en förkortning av KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar till barn och ungdomar mellan 12-18 år. I gruppträffarna får ni tillsammans med andra föräldrar verktyg till att få ett bra samspel och bättre kommunikation med era tonåringar där det förekommer bråk och tjafs. Utbildningsprogrammet består av 8 träffar där vi jobbar med:

  • tid tillsammans
  • positiv kommunikation
  • problemlösning och regler

Träffarna startar vid intresse, det vill säga när vi fått ihop en grupp. Tider och plats kan variera. Gruppträffarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.

Vi kan även ha enskilda samtal med barn och ungdomar med föräldrarnas godkännande.

Vi erbjuder alla föräldrar som har barn mellan 3-12 år att gå i ABC gruppträffar, ”Alla barn i centrum”. Det är ett program som syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Innehållet utgår från forskning och barns utveckling. Utbildningsprogrammet sträcker sig över fyra tillfällen och tar upp fyra olika teman så som:

VISA KÄRLEK
VARA MED
VISA VÄGEN
VÄLJA STRIDER

Platsen för kursen är familjecentralen dit du också vänder dig med din anmälan.
Kursen är kostnads fri.