Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Ibland kan det uppstå svårigheter för barn och ungdomar i familjen som gör att de behöver extra stöd av andra vuxna än sina föräldrar. Behoven ser olika ut, barnet/ungdomen kan behöva bo i ett familjehem för längre eller kortare tid. Andra gånger handlar det om att utöka barnets/ungdomens sociala nätverk för att ge det stöd som behövs och då kan det vara aktuellt med kontaktfamilj eller kontaktperson.

 • Första steget är ett personligt möte eller telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får man information om vad ett kontaktfamiljs- eller kontaktpersonsuppdrag innebär. Familjehemssekreteraren är sedan skyldig att göra en kontaktfamiljs- eller kontaktpersonsutredning.

  En familj som vill bli familjehem utreds och måste godkännas av socialnämndens arbetsutskott för att få ta emot ett barn.

  Här finns ytterligare information från socialstyrelsen för dig som vill göra en insats för ett barn.

  Vill du/ni boka ett inledande samtal eller har du bara någon fråga kring ämnet? Kontakta vår familjehemssekreterare Annelie Larsson, telefon 0730-74 75 65, e-post: annelie.larsson@tibro.se.

 • Det viktigaste är att de finns vuxna som är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande. Man bör också vara engagerad och intresserad av andra människor. Man måste kunna respektera andra människors bakgrund och integritet.

  Då det gäller familjehem så måste man leva under ordnade förhållanden, ha tid, energi och uthållighet samt ha ett stort hjärta för barn. Familjehemmet ska också vara positivt till att underlätta när barnet/ungdomen skall umgås med sina biologiska föräldrar och andra personer som är viktiga för barnet.

  Vi är i behov av olika slags familjer/personer. Några önskar sig ett äldre par som kan ta på sig rollen som mor- eller farföräldrar. Andra föredrar att det finns jämnåriga barn i familjen. Behoven och önskemålen är många.

 • Som familjehem tar man emot ett barn på heltid. Det kan röra sig om allt från några veckor till en hel uppväxttid. Familjesituationen gör att det inte är lämpligt för barnet att bo kvar hemma. Ett familjehem är vad man förr kallade fosterhem.

  En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem en eller ett par gånger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktigaste. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet.

 • Gruppen ensamstående föräldrar ökar varje år. Ibland bor släkt i en annan stad eller i ett annat land, vilket gör att möjligheten till avlastning är svår. Därför kan barn vara i behov av att ha en extra familj som stöttar dem och dess förälder/föräldrar.

  En del barn har ett litet socialt nätverk med bristande fritidsaktiviteter då kan det bli aktuellt att barnet är i behov av en kontaktperson som hjälper barnet att utöka sitt sociala nätverk och sina fritidsaktiviteter.

 • Varför ett barn är behöver ett familjehem kan bero på olika saker. Det kan handla om att de biologiska föräldrarna brister i sin förmåga att ta han om barnet/ungdomen, att de inte kan tillgodose barnets behov. En placering kan också bero på ungdomens eget beteende. Att han/hon utsätter sig själv för fara genom ett destruktivt levnadssätt t.ex. genom att bruka alkohol och droger eller ett påbörjat kriminellt beteende.

 • Det har alltid funnits barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina egna föräldrar och därför har fått komma till en annan familj. I och med att många barn nu kommer ensamma som asylsökande till Sverige är behovet större än någonsin.

  Bland de ensamkommande barnen är det vanligaste att äldre barn placeras på så kallat institutionsboende, det vill säga att flera barn bor tillsammans med personal som finns där för barnen. För yngre ensamkomande barn är detta oftast inte den bästa lösningen eftersom de har flera år framför sig innan de är redo att bo på egen hand. Att komma till ett familjehem kan vara mycket viktigt för dessa barn.