Nyttiga länkar för konsumenter

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre 08.30-09.30

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Här nedan följer länkar till andra webbplatser med råd och stöd för dig som konsument.

 • Allmänna Reklamationsnämnden

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om ett köp.

 • Bruksanvisningar och instruktionsböcker

  Här är målet att samla så många bruksanvisningar, manualer och instruktionsböcker på ett och samma ställe.

 • Hallå konsument

  Konsumentverket om köp, pengar och sånt för dig som är ung konsument.

 • Råd och Rön

  Råd & Rön är Sveriges enda tidning med oberoende tester. Tidningen publicerar omkring 50 tester och granskningar per år.

 • Konsumentverket

  Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Myndighetens arbete gör det lättare för dig när du handlar.

 • Konsumenternas försäkringsbyrå

  Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper dig att jämföra och tolka försäkringsvillkor och ger råd om vart du kan vända dig för att överklaga ett bolags beslut.

 • Konsumenternas elrådgivningsbyrå

  Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger dig råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

 • Konsumenternas bank- och finansbyrå

  Konsumenternas Bank- & finansbyrå är en stiftelse. Byrån är opartisk och lämnar information och vägledning i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut.

 • Konsument Europa

  Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.