Ekonomisk rådgivning och skuldsanering

Kontakter

Från och med augusti 2020 kan Tibro kommun inte erbjuda någon ekonomisk rådgivning eller hjälp att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Anledningen är att tjänsten är vakant. Arbete pågår med att kunna lösa detta.

Önskar du budget- och skuldrådgivning är du välkommen att ringa våra administratörer under telefontiden måndag-fredag klockan 08.30 - 09.30, kontaktuppgifter finns under "Kontakt" ovan. Administratörerna noterar då dina uppgifter och återkommer till dig när vi kan erbjuda denna tjänst igen.

I ordinarie fall kan du få hjälp med frågor om bland annat:

  • Hur du gör en privat budget?
  • Hur mycket pengar får gå till mat?
  • Hur stor fickpeng skall barnen få?
  • Hur mycket ska ungdomar betala för sig hemma?

Budget- och skuldrådgivning

Du som har problem att klara din hushållsekonomi kan få råd och hjälp. Det kan handla om att utgifterna är större än inkomsterna eller att du har stora skulder. Rådgivningen sker under sekretess och erbjuder ingen direkt hjälp med pengar. Som nämns ovan kan Tibro kommun för tillfället inte erbjuda denna hjälp.

Erfarenheten visar att det alltid går att göra något åt en "tilltrasslad ekonomi". Vi kan hjälpa dig att skapa en ordning och struktur av din ekonomi eller att ansöka om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten.

Målet är att ge dig stöd för att du själv skall klara ut dina ekonomiska problem, det vill säga hjälp till självhjälp. Konsumentverket har ett hjälpmedel för dig som vill få bättre översikt av din ekonomi. Prova budgetkalkylen, se länk nedan.

Skuldsanering

Skuldsanering är en möjlighet för svårt skuldsatta personer att befrias från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

Vad som menas med "svårt" skuldsatt bestäms från fall till fall. Det finns enligt  lagen ingen gräns för hur stora skulder du ska ha för att beviljas skuldsanering. Skulderna ska vara gamla, det vill säga cirka 3-4 år, och dina problem att betala dem ska ha funnits under lika lång tid. Förutom att skulden är stor, ska det också finnas skäl för att bevilja dig en skuldsanering. Det är Kronofogdemyndigheten som beslutar om du kan få en skuldsanering. Mer information hittar du på Kronofogdemyndighetens hemsida. Se länk nedan.

  • Kronofogdemyndigheten

    Kronofogdemyndigheten om skuldsanering.

  • Budgetkalkylen

    I budgetkalkylen kan du räkna ut din totala hushållsbudget och se vad olika förändringar skulle göra med din ekonomi.